Copyright OJA Sp. z o.o., ul. Bogusławskiego 13, 37-700 Przemyśl
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.